Anna-Maija Pirttilä-Backman et al. – Arvot, moraali ja yhteiskunta


Teos käsittelee yhteiskunnan muuttumista sosiaalipsykologista viitekehyksestä käsin, ja on  samalla Klaus Helkaman 60-vuotisjuhlakirja. Kirjan aiheet onkin valittu hänen kiinnostuksenkohteitaan, arvoja ja moraaliajattelua, kunnioittaen.

 

”Se, että tietyn moraalipsykologin teoria tuntuu meistä erityisen viehättävältä, saattaakin johtua juuri siitä, että teoria vastaa meidän omaa ‘maallikkoteoriaamme’ moraalista.” – Annukka Vainio

Kirjan parasta antia on juuri laaja-alaisuus, jota edustavat 19 itsenäistä artikkelia. Nämä artikkelit käsittelevät teemoja aina nuorten ja työelämän kysymyksistä häpeän, masennuksen ja tupakoinnin  arvuutuksiin. Artikkelit ovat hyvin kirjoitettuja ja selkeitä kokonaisuuksia, jotka ovat helposti liitettävissä arvot, moraali ja yhteiskunta -kehykseen. Myös kirjan ulkoasu on moitteeton, mikä tekee lukemisesta helppoa.

 

Eniten jäin pohtimaan, kuinka sosiaalipsykologisia tutkimuksia on hyödynnetty laajemmin; tai tässä tapauksessa, miten Helkaman ajattelua on hyödynnetty muiden tieteiden kuin sosiaalipsykologian ja sen lähitieteiden parissa. Mukaan olisi varmasti mahtunut muutama artikkeli muilta tieteenaloilta valaisemaan sosiaalipsykologia sovellusmahdollisuuksia.

 

Kirjana, joka profiloituu ajankohtaisen keskustelun puheenvuorona, mielestäni juhlakirja on onnistunut ja yleistajuinen kokonaisuus, johon on helppo tarttua myös käsikirjamaisena tietopakettina.

 

ANNA-MAIJA PIRTTILÄ-BACKMAN ET AL.

Arvot, moraali ja yhteiskunta (s. 439)

Gaudeamus 2005.© 2013- RayQ Oy
^