Antti Skyttä – Tiimiytys ja sen läpivienti


Oletko kyllästynyt tiimeihin? Saako sana tiimi sinut muistamaan tehottomat työskentelyt, johtamisen puuttumisen ja iänikuiset ihmissuhdekonfliktit. Yksi syy tähän saattaa olla se, että aikoinaan tiimiyttäminen ja tiimit tuotiin organisaatioihin kyseenalaisin motiivein ja taidoin. Tiimeistä tehtiin johtamisen välineitä eikä aitoja oppimisympäristöjä kuten tarkoitus olisi ollut.

 

Tältä pohjalta Skytän kirja oli erinomainen näkökulman antaja. Skyttä näkee tiimit eräänä välivaiheena keskittämisen, delegoimisen ja verkostoitumisen akselilla. Hän luo kirjassaan kattavan katsauksen niin teoreettisiin perusteisiin kuin arkipäivän haasteiden kohtaamiseen. Keskiössä on organisaatioiden rakenteiden kehittäminen vastaamaan muutoksen vaateisiin. Ennen kaikkea tiimit ovat kasvun mahdollisuus – tiimi-nimitystäkään ei saada vaan se tulee ansaita.

 

”Uuden ammattilaisen vastuusarka on yhdistelmä aiemman työntekijän ja esimiehen tehtävistä. Ammattilainen on vastuussa sekä työn suorittamisesta että sen onnistuneesta läpiviennistä. Ammattilainen ei sano: ’Ei ole minun työni.’ Kaikki, mikä prosessin onnistuneeseen toteuttamiseen kuuluu, on ammattilaisen työtä.”

 

Antti Skyttä

Kirja toimii hyvänä oppaana tiimiyttämistä suunniteltaessa ja toteutettaessa. Kirjoittaja ohjaa prosessia monialaisesti ja antaa myös konkreettisia tukitoimia onnistuneeseen läpiviemiseen. Selvimmin tämä näkyy rohkaisuna tiimi- ja porukkasopimuksien laatimiseen tiimin jäsenten yhteisenä ponnistuksena.

 

Kirjaa voi suositella lämpimästi tiimeistä, oppimisesta ja kehittämisestä kiinnostuneille. Lisäksi jokaisen tiiminvalmentajan ja miksei myös jäsenen tulisi tutustua siihen, jottei tiimi-sanana olisi enää pahoinvointia ja turhautumista synnyttävä käsite vaan todellisen yhdessä tekemisen ja kasvun symboli.

 

ANTTI SKYTTÄ

Tiimiytys ja sen läpivienti (s. 216)

Innotiimi 2005.© 2013- RayQ Oy
^