Donald C. Pennington – Pienryhmän sosiaalipsykologia


Sosiaalipsykologiassa keskiössä on vuorovaikutus ja käyttäytyminen. Saman voisi sanoa johtamisesta. Kun lisäksi tulevat vielä kysymykset ryhmäidentiteeteistä, sosiaalisesta suhteessa olemisesta ja ihmisen käyttäytymisen riippuvaisuudesta ajasta, paikasta, tilanteesta ja toisista ihmisistä, voidaan perustellusti kysyä, onko sosiaalipsykologiaa rakentavampaa tapaa lähestyä johtajaa, johdettavaa ja johtajuutta.

”Löytyi vain niukkoja todisteita sille, että johtajat olisivat älykkäitä, ulospäin suuntautuneita, dominoivia ja herkkiä ymmärtämään toisten tunnetiloja.”
– Donald C. Pennington

Teos antaa tähän lähestymiseen hyvät perusteet, ainakin kun johtamisen kontekstina on pienryhmä. Pienryhmän käyttäytymistä on kyettävä mittaamaan samalla kun huomioidaan yksilön ja ryhmän keskinäinen suhde. Tämä suhde ”valitettavasti” vain ei ole pysyvä, vaan kehittyvä ja kehkeytyvä vaiheittain tietyn rakenteen sisällä ja sisälle. Kuten kaikki kasvu, tämäkin tuottaa kipinää, jopa konfliktia yhteistyötä unohtamatta. Tämän keskellä on johdettava ja tehtävä päätöksiä niin yksilöinä kuin ryhminäkin. Kovin monimutkaista kuten meillä ihmisillä on tapana olla.

 

Voin suositella kirjaa jokaiselle, joka on kiinnostunut ihmisestä osana yhteisöä. Teos avaa, selittää ja selventää ihmisenä olemisen monipuolisuutta suhteessa toisiin ihmisiin, suorittaessaan tavoitteellista toimintaa, ymmärrettävällä tavalla.

DONALD C. PENNINGTON

Pienryhmän sosiaalipsykologia (s. 207).

Gaudeamus 2005© 2013- RayQ Oy
^