Elisa Juholin – Arvioi ja paranna! – Viestinnän mittaamisen opas


Juholinin kirja on viestinnän puolustuspuheenvuoro. Kirjassa pyritään todistamaan, että viestintä on osa strategiaa ja sen johtamista. Viestintä on organisaation ytimessä ja viestintä on jokaisen organisaation jäsenen oikeus ja velvollisuus. Viestintä, hyvä sellainen, on kilpailuetu.

”Dialogi ei ole pelkästään keskustelua vaan yhdessä tekemistä, jopa tuotteiden ja palveluiden kehittämistä crowd sourcingilla eli joukkoistamisen ideaa hyödyntäen.” – Elisa Juholin

Kirjassa viestinnän eri ulottuvuuksia kuten esimerkiksi arviointia ja mittaamista lähestytään dynaamisen syklin avulla. Siinä suunnitelmat, prosessit, vaikutukset ja kehittäminen muodostavat syklin, joka elää organisaation arjessa. Kaiken keskellä on strategia.

 

Juholinin kirja on hyvä – tosin hieman mekaaninen – johdanto aiheeseen, joka on murroksessa. Peruskysymys on, miten mitata sellaista, mitä ei olla totuttu mittaamaan?

ELISA JUHOLIN

Arvioi ja paranna! – Viestinnän mittaamisen opas (s. 176)

Infor 2010© 2013- RayQ Oy
^