Esa Pohjanheimo – Johda ihmistä – Sosiaalipsykologiaa johtajille


Kirja on osa Johda ihmistä -sarjaa. Aikaisemmin on ilmestynyt ainakin teologiaa ja psykologiaa johtajille käsittelevät kirjat. Ajatuksena lienee, että johtajat saisivat perustiedot käsiteltävänä olevasta aiheesta, jotta hän pystyisi ymmärtämään maailmaa ja ihmisiä paremmin – ja yleissivistämään siinä samalla itseään.

”Kyky myötäelää toisten kokemuksia auttaa kaikessa ihmistyössä ja hyvän vuorovaikutuksen syntymisen ja luottamuksen rakentumisen edellytys on, että ihminen kokee tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi, vaikka itse asiasta ei oltaisikaan samaa mieltä.” – Esa Pohjanheimo

Tätä taustaa vasten sosiaalipsykologian avaaminen johtajille puolustaa paikkaansa. Ja tässä kirja onnistuu erinomaisesti. Kirjoittajan laaja teoreettinen ja käytännön osaaminen huokuu läpi teoksen. Kirjoittajan ei tarvitse todistella tietävänsä sitä mistä puhuu, vaan asiantuntemus näkyy yleistajuisena kielenä ja selvänä argumentaationa. Myös turhaa nimien tiputtelua ei ole, vaan enemmän keskitytään siihen, mitä eri tutkimuksilla on tarjota juuri johtamisen näkökulmasta.

 

Sosiaalipsykologia on ihan ytimessä kun tahdotaan ymmärtää ihmistä, hänen käytöstään ja vuorovaikutustaan osana yhteisöjä. Mielestäni muidenkin kuin johtajien tulisi lukea tämä kirja ensitilassa. Uskon, että opettajat, papit ja terveydenalan ammattilaiset muutamia mainitakseni saisivat tästä paljon tukea omaan työhönsä. Saattaisi toimia myös parisuhteessa ja vanhempina oleville ihmisille.

ESA POHJANHEIMO

Johda ihmistä – Sosiaalipsykologiaa johtajille (s. 315)

Talentum 2012© 2013- RayQ Oy
^