Esko Hoppu & Kari Hoppu – Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet


Sopimukset ovat tärkeitä. Yritys-maailmassa sopimuksilla sovitaan siitä, miten liiketaloudellinen riski jaetaan osapuolten kesken. Koska riskistä ei voida sopia, niin ainoaksi vaihtoehdoksi jää riskin jakamisen sopiminen.

”Ensimmäinen peruste on se, että rintaperillinen on tahallisella rikoksella syvästi loukannut perittävää, hänen perimispolvessa olevaa sukulaistaan, ottolasta tai tämän jälkeläistä. Toinen peruste on perillisen jatkuvasti viettämä kunniaton ja epäsiveellinen elämä.”

 

Esko Hoppu & Kari Hoppu

 

Sopimusoikeus on tahdonvaltaista oikeutta eli voidaan sopia aika rajoituksetta mitä vaan – pois lukien pakottavan oikeuden määräykset. Jos ei siis tiedä tai osaa sopia järkevästi, voi joutua kohtaamaan ikäviä yllätyksiä. Esimerkiksi avioehdottoman avioliiton purkautuessa saattaa mennä myös yritys sen mukana. Toisaalta sopimuksin voi suojautua monilta kulu- ja menoeriltä.

 

Kirja on raskas lukea niin kuin monet lakia ja oikeutta käsittelevät kirjat ovat. Vaikeita lauserakenteita ja alisteisia sivulauseita piisaa. Toisaalta kirja on tiivis ja tärkeä johdanto yritysjuridiikan maailmaan. Kirja toimii erinomaisena käsikirjana, josta voi tarkistaa eri asioiden pääpiirteet; kannesta kanteen luettavana teoksena kirjaa ei ehkä kannata pitää.

ESKO HOPPU & KARI HOPPU

Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet (s. 433)

WSOYpro 2008.© 2013- RayQ Oy
^