Gary Hamel – Vallankumouksen kärjessä


Vallankumouksen kärjessä on kohdistettu yrityksen kaikille työntekijöille organisatorisesta asemasta riippumatta. Gary Hamel kutsuu kirjaansa kyynisyyden vastaiseksi käsikirjaksi ja julistukseksi. Hän kannustaa ketä tahansa organisaation jäsentä käynnistämään vallankumouksen, joka mullistaa toimialan lainalaisuudet. Hamel kritisoi ajatusta johtajien ”varman päälle pelaavasta suljetusta ja harmaahapsisesta eliitistä”, koska se ei ole otollisin tuottamaan uusia ajatuksia. Jos organisaatiokulttuurissa ei hyväksytä hierarkian alemmilta tasoilta tarjottuja ajatuksia, Hamel kehottaa vallankumouksellisia kokoamaan liittolaisia ajatustensa edistämiseksi.

 

” Kaikkien esi-isiemme joukossa, lukemattomien sellaisten sukupolvien joukossa, joilla ei ollut toivoa edistyksestä kaikkien niiden joukossa, joiden elinvoiman edistys vei salakavalasti, sinä seisot uuden aikakauden kynnyksellä – vallankumouksen aikakauden. Olet saanut uskomattoman lahjan. Älä horju. Älä epäröi. Sait syystä tämän mahdollisuuden. Löydä se. Asetu vallankumouksen johtoon.” – Gary Hamel

 

Hamel on tullut tunnetuksi niin sanotun kompetenssikoulukunnan edustajana. Vallankumouksen synnyttäminen vaatii radikaalia innovointia ja irtautumista esimerkiksi Kaplanin ja Nortonin esittämästä mallista, jossa korostetaan asioiden jatkuvan ja vähittäisen parantamisen tärkeyttä. Hamel kertoo halunneensa kyseenalaistaa Porterin 1980-luvun alussa luoman deterministisen strategiakäsityksen, joka ei jätä tilaa ”intohimolle, ambitiolle, luovuudelle ja kyvylle tehdä arvokkaita löytöjä”. Hamelin mielestä ei riitä, että yritys luo ainutlaatuisen toimintakonseptin vain kerran. Sen on uudistuttava jatkuvasti, sillä toimintaympäristö, asiakkaat ja kilpailijat muuttuvat koko ajan. Yritys ei Hamelin mukaan selviydy nopeista muutoksista, ellei se onnistu valjastamaan koko organisaatiotaan mukaan uuden innovointiin. Samalla kun Vallankumouksen kärjessä on kirja strategiasta, se keskittyy erityisesti innovaatioiden tuottamiseen.

 

Jos lukija onnistuu sivuuttamaan Hamelin Enron-palvonnan, Vallankumouksen kärjessä on perussanomansa vuoksi edelleen relevantti ja rohkaiseva kirja etenkin niin sanotun Y-sukupolven edustajille, joilla on kyllä halua ja kykyä, muttei vielä valtaa. Ollakseen amerikkalainen strategiateos, vallankumouksellisinta sisältöä Hamelin kirjassa on strategisen suunnan kääntäminen alhaalta ylös. Muilta osin kirja on yksi Porterin differoitumisstrategiasta johdetuista variaatioista, kuten esimerkiksi Kimin ja Mauborgnen Sinisen meren strategiakin.

GARY HAMEL

Vallankumouksen kärjessä (s. 328)

WSOYpro 2001.© 2013- RayQ Oy
^