Hannele Seeck – Johtamisopit Suomessa


London School of Economicsin kasvatin Hannele Seeckin teos on laaja-alainen katsaus suomalaisen johtamisen historiaan. Hän käsittelee kirjassaan kaikki keskeiset johtamisparadigmat, joita Suomesta on tunnistettavissa. Hän etenee tieteellisestä liikkeenjohdosta ihmissuhdekoulukunnan kautta rakenneanalyyttiseen paradigmaan, jonka jälkeen luodaan katsaus organisaatiokulttuuriteorioihin ja tämän päivän innovaatioparadigmaan. Jokaiselle teemalle on varattu oma kappaleensa, jossa esitellään keskeiset ajattelijat, ajatukset sekä vaikutus Suomessa.

 

”Protestanttinen työmoraali julisti sellaisia arvoja kuin kova työ, moraali ja henkilökohtainen sekä yhteiskunnallinen hyvä, ja työntekijä saattoi taas pitää itsestään selvänä työn jatkuvuutta, palkankorotuksia ja kaiken kaikkiaan melko ennustettavissa olevaa elinkaarta työelämässä.” – Hannele Seeck

 

Erityismaininnan ansaitsevat hänen aiempaan tutkimukseen perustuvat sitaatit Suomen hallitusohjelmista eri ajoilta. Sitaateilla hän havainnollistaa Suomen ”virallista” johtamispuhetta eli sitä, millaista johtamista milloinkin on pidetty valtiovallan näkökulmasta ihanteellisena. Myös hänen käyttämä kieli on sujuvaa, tosin ei kovin mukaansatempaavaa.

 

Kirja on ehdottomasti tutustumisen arvoinen. Kirja toimii erityisen hyvin kattavana yleisesityksenä, jota on perusteltua lukea lyhyinä pätkinä, hieman hakuteoksen tai käsikirjan tapaisesti. Teoksessa on hyvä kirjallisuusluettelo asioihin syventymistä varten sekä kattava liiteosio.

 

HANNELE SEECK

Johtamisopit Suomessa (s. 397)

Gaudeamus 2008.© 2013- RayQ Oy
^