Hannu Salmela et al. – Ketterän organisaation IT


Globaali maailma elää jatkuvasti kiihtyvässä muutoksessa, jossa yrityksiltä vaaditaan nopeaa kykyä uudistaa liiketoimintaansa. ”Ketterän organisaation IT” tarjoaa yrityksen johtoportaille mm. tehokkaan IT-palvelujohtamisen viitekehyksen. Kaiken takana ovat vahva yhteistyö ja onnistunut vuorovaikutus, joita ilman paraskaan IT-osaaminen ei riitä uudistamaan liiketoimintaa.

”IT-ammattilaisten tulisi yhä paremmin ymmärtää, miten  liiketoimintaa tuetaan IT:n mahdollisuuksien kautta.” – Hannu Salmela et al.

Kirjan toisessa luvussa käydään tarkemmin läpi erilaisia IT-palveluita ja avataan niihin liittyviä käsitteitä. Tämä luku on aiheeseen perehtymättömälle tärkeä, sillä on kyse suuresta määrästä erilaisia palveluita, joiden luokittelemiseksi on olemassa monia eri tapoja.

 

Haluan korostaa kirjan kuvien onnistumista visualisoinneissa, sillä ne auttavat hahmottamaan käsiteltäviä asioita nopeammin. Myös taulukoiden avulla havainnollistaminen on onnistuttu sulauttamaan kirjan sivuille siten, että se tukee asioiden hahmottamista.

 

Seuraavissa kirjan luvuissa avataan IT-palveluiden suunnittelu ja rakennus ketteryyttä hyödyntäen. Positiivisen lisän lukukokemukseen toivat kirjan liitteet. Ne sisältävät mm. katselmointi- ja valmennusmeneteliä IT-ketteryyteen.

 

Loppukaneettina mainittakoon, että kirja lunastaa takakantensa viestin esittelemällä käytännönläheisesti käsitteitä sekä hyviä käytäntöjä ja menetelmiä, joilla organisaation sisäisen ketteryyden ja uudistumiskyvyn paras potentiaali saavutetaan.

HANNU SALMELA ET AL.

Ketterän organisaation IT (s. 224).

Talentum 2010.© 2013- RayQ Oy
^