Henrikki Tikkanen & Johanna Frösén – StratMark II: Strategisen markkinoinnin teho ja tulokset


StratMark II on kattava analyysi kansallisesta Markkinoinnin tila -kyselytutkimuksista vuosilta 2008 ja 2010. Kirja tarjoaa laajan yleiskuvat suomalaisen markkinoinnin tämänhetkisestä tilasta sekä kehityksestä. Ensimmäinen tutkimus julkaistiin paria vuotta aiemmin ja sitä voidaankin nyt hyödyntää vertailukohtana. Uusin StratMark II sisältää mielenkiintoista tilastotietoa vertailtavuuden lisäksi myös erilaisten taloudellisten tilanteiden vuoksi. Ensimmäinen kyselytutkimus sijoittui ajallisesti talouden nousukauteen, kun taas jälkimmäinen sen laskukauteen.

 

”Kun suomalaiselta liikkeenjohtoon kuuluvalta kysytään, mitkä ovat yrityksen tärkeimmät kilpailukeinot, niin kärkeen nousevat operatiiviset asiat… viimeisenä taktiseen markkinointiin liittyvät asiat.” – Henrikki Tikkanen & Johanna Frösén

Suomalaisen markkinoinnin karu tila ilmenee tutkimustuloksissa useassa kontekstissa. Markkinointihenkisyys ei ole suomalaisen yritysjohtajan, joka koulutukseltaan on useimmiten diplomi-insinööri, vahvuusalueena saati kiinnostuksen kohteena. Markkinointipanostukset ovatkin usein ensimmäisenä karsittavien asioiden listalla. Tämä huolettaa markkinointi-ihmisiä, sillä juuri markkinointi on usein ”siilipuolustukseen käpertymistä” tehokkaampi keino erottautua laskukaudella.

 

Valitettavaa sekä hieman yllättävää on se, että tutkimuksista ei ole luettavissa yhtään selkeää toimintamallia, jolla yritykset voisivat toimia tuloksellisemmin. Muutamia pieniä ohjenuoria löytyy b2c- tai b2b-yritykselle talouden nousu- sekä laskukaudelle. Markkinointiin uskoville helpotuksen antaa tieto, että suuressa kuvassa voidaan kuitenkin nähdä vallitseva yhteys yrityksen markkinointiorientaation ja liiketoiminnan tuloksellisuuden kesken. Markkinointi tulisikin kirjan mukaan säilyttää koko yrityksen ideologiaan ja toimintaan.

HENRIKKI TIKKANEN & JOHANNA FRÖSÉN

StratMark II: Strategisen markkinoinnin teho ja tulokset (s. 173).

Talentum 2011© 2013- RayQ Oy
^