Ilkka Hanski et al. – Kaikki evoluutiosta


Kaikki evoluutiosta -kirja on vuoden 2009 Tieteen päivien, jossa teemana oli evoluutio, ympärille syntynyt kansantajuinen artikkelikokoelma. Siinä yhdistyvät luonnontieteiden ja ihmistieteiden näkökulmat yhdeksi Darwinin elämää ja saavutuksia kunnioittavaksi lukuelämykseksi, jota on helppo suositella luettavaksi jokaiselle kehityksestä kiinnostuneelle.

 

”Ihmisen käyttäytymistä ei aina voi selittää biologisilla tarpeilla tai niihin pohjautuvilla taloudellisilla hyödyillä ja muilla välinearvoilla vaan sitä ohjaavat myös opitut aatteet ja arvot.” – Ilkka Niiniluoto

 

Teos ei ota kantaa siihen, onko evoluutio totta vai ei. Sen sijaan se kertoo siitä, miten evoluutio-opin mukaisesti ja avulla voidaan ymmärtää todellisuutta. Tämä näkökulmavalinta on ehdottomasti luettava kirjalle ansioksi.

 

Kirjan artikkelit ovat eri alojen asiantuntijoiden kirjoittamia tiedettä popularisoivia tekstejä, joiden tarkoituksena ei liene olla eksakteja ja tarkkoja, vaan enemmänkin ajattelumallin, evoluution, soveltamista käsillä olevaan aiheeseen. Popularisoinnissa kirjoittajat ovat onnistuneet vaihtelevalla menestyksellä ääripäinä vaikeaselkoiset ammattitermejä sisältävät analyysit ja leppoisat rupattelut, joihin evoluutio-sana on hienoisesti päälle liimattu.

 

Kirjan lukemista voi suositella lämmöllä. Itselleni aukesi lähes uusi maailma ja sitä kautta ymmärrys maailman monimuotoisuudesta ja kehityksestä.

 

ILKKA HANSKI ET AL.

Kaikki evoluutiosta (s. 260)

Gaudeamus 2009.© 2013- RayQ Oy
^