Jaana Venkula – Kysymisen taito


Kaikki tekevät kysymyksiä. Oleellisia tai asianvierestä. Kunpa nämä kysymykset osaisi erottaa toisistaan? Jaana Venkulan teos armahtaa meitä, sillä siinä hän rohkaisee kysymään kaikenlaisia kysymyksiä jo ihan siitä syystä, että kukaan ei tiedä etukäteen mikä kysymys on avain ja polku eteenpäin – seuraavaan kysymykseen. Venkulan mukaan kysymisen taito on tärkeää, sillä eri näkökulmista lähestymällä asioista voi saada paremman käsityksen. Ennen kaikkea kysymykset saavat meidät liikkeelle; tutkimaan, ihmettelemään ja oivaltamaan.

 

”Ihmisen mieleen nousee kaikenlaisia kysymyksiä, mutta erityisen arvokkaita ovat ne, joiden vähitellen havaitaan olevan loogisessa yhteydessä keskenään ja edistävän jonkin sellaisen vastauksen löytymistä, joka on tärkeä yksilön ajankohtaisessa tiedollisessa tai käytännöllisessä maailmassa.” – Jaana Venkula

 

Kirja edustaa sokraattista kysymysperinnettä, jossa johdattelevien kysymysten avulla on mahdollisuus lähestyä totuutta. Toisaalta teoksesta on äärimmäisen paljon hyötyä myös asiakastyössä, jossa myydään asiantuntijuutta. Myyntitilanteessa oikein esitetyt kysymykset ja tarkentavat lisäkysymykset saattavat avata asiakkaalle aivan uusia tarpeita – ja kysymyksiä! Lisäksi kysyminen on ensiaskel dialogiseen kanssakäymiseen, joten nykyjohtajankin on syytä paneutua aiheeseen.

 

Venkulan kirja on ehdottomasti lukemisen ja ajattelemisen arvoinen. Sen avulla jokainen voi harjoitella maailmansa avaamista ja omien totuuksiensa kyseenalaistamista. Kirja toimii niin läpiluettavana että käsikirjana kysymyksistä kiinnostuneille.

 

Jaana Venkula

Kysymisen taito

ta© 2013- RayQ Oy
^