Kazuo Shibagaki et al. (toim.) – Näköaloja johtamiseen – japanilainen ja eurooppalainen johtamistapa


Tämä kirja antoi johtamiseen itselleni aivan uudenlaista mielenkiintoa, ainakin kahdella tavalla. Ensiksi se, että kirjan aineisto perustuu 1987 Tokiossa pidettyyn Euro-japanilaisen johtamistutkimuksen seuran (EJMSA:n) neljännen kansainvälisen konferenssin aineistoon.  Eli 23 vuoden takaa. Toisaalta johtaminen, joka on riippuvaista subjekteista ja kontekstista, aukeaa toisella tavalla eri kulttuureissa.

”Nykyinen johtamismalli on korostanut homogeenisyyttä heterogeenisten tekijöiden sekoittamisen sijaan. Käsite uudentyyppisestä johtamistavasta, joka suuntautuu innovaatioihin, merkitsee japanilaisyrityksille paljon niiden globalisoitumiskehityksessä.” – Akihiro Okumura

 

Kirja kertoo siitä ajasta, jolloin japanilaisten yritysten uskottiin valloittavan maailman ja heidän johtamistapojaan kunnioitettiin, jopa ihailtiin. Näin jälkikäteen on helppo sanoa, ettei ne japanilaiset nyt ihan kaikkia kolkkia valloittaneet, mutta varmasti heidän johtamismallinsa on vaikuttanut länsimaiden johtamiskäsitykseen.

 

Mielenkiintoista on, että itse he eivät sitä onnistuneet Euroopassa täysin jalkauttamaan, mistä kirja osaltaan kertoo.

 

Kuitenkin nykypäivän tasa-arvovaatimukset, palkitsemistavat, tiimit, yhteisöllisyyden kaipuu ja tiedon jakaminen saattavat olla asioita, joista pieni kiitos/syytös kuuluu japanilaisille.

KAZUO SHIBAGAKI ET AL. (TOIM.)

Näköaloja johtamiseen – japanilainen ja eurooppalainen johtamistapa (s. 271)

Oy UNIpress Ab 2004.



© 2013- RayQ Oy
^