Lasse Kurkilahti & Toivo Äijö – Ui tai uppoa


Kahden alansa ammattilaisen kirjoittama kirja maalaa tiukkaakin tiukempaa kuvaa suomalaisten yritysten selviämisestä globaalissa taloudessa. Heidän viestinsä on selvä: valitse ala, jossa tahdot olla paras: tee kaikkesi, että olet paras. Yrityksessä ei ole tilaa yhdellekään, joka ei voi tähän sitoutua. Tämä on ainoa lääke siihen, että Suomessa tulevaisuudessa ylipäänsä voidaan harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa.

 

”Olen ainakin joutunut nöyrästi tunnustamaan, että esimerkiksi Kemirassa on paljon asioita, joita en hallitse. Silloin täytyy lähestyä asiaa huumorilla ja todeta, että ’joskus tarvitaan yhtä idioottia kysymässä tyhmiä kysymyksiä’.” – Lasse Kurkilahti

Kirja, jossa tarkastellaan kriittisesti sosiaalidemokratiaa ja ay-liikettä, ei voi olla lähtökohdiltaan huono. Kirjan kirjoittajille nämä edustavat muutosvastaisuutta ja taantumusta, joiden hyvät puolet jäävät tasapäisyyden ja laittomien lakkojen varjoon. Kirjoittajat ovat yhtä mieltä siitä, että koko yrityksen on oltava menestyksen takana, joten yrityksen sisäisille vastakkainasetteluille on tehtävä loppu – menestyessään yrityksen tulee niin ikään palkita myös kaikkia yrityksen työntekijöitä. ”Luulisi olevan ay-liikkeenkin edun mukaista, että Suomi sopeutumalla pystyisi luomaan työpaikkoja, jotka voivat kilpailukykyisinä maksaa hyvää palkkaa työläisille!”

 

Kirja alleviivaa faktaa: on kahdenlaisia yrityksiä, menestyviä ja entisiä. Strategisen suunnittelun kannalta keskeistä on, että onnistutaan bisnestasolla, yhtymätason ja funktiotason tätä asiakaspintakontaktia tukien. Yrityksellä on oltava ulkoisesti ylivoimainen asiakashyöty ja sisäisesti ylivoimainen osaaminen. Onko näitä, siitä päättää lopulta asiakas, joka on kuningas yrityksen ollessa sen nöyrä palvelija.

 

Kirjan parasta antia oli kahden ammattilaisen kommentointi, joissa he keskustelivat leipätekstin kysymyksistä omasta osaamisestaan käsin. Kirja on suunnattu selkeästi ihmiselle, jolla on yritys johdettavanaan, mutta maallikollekin se antaa hyvän näkökulman siihen todellisuuteen, missä yritysjohtaja joutuu tekemään vastuullista ja rankkaa työtään.

LASSE KURKILAHTI & TOIVO ÄIJÖ

Ui tai uppoa (s. 302)

WSOYpro 2007.© 2013- RayQ Oy
^