Leena Paananen – Hallitus ja markkinointi


Nykyisin talouselämän julkaisuissa keskustellaan paljon markkinoinnin asemasta. Joutuuko markkinointi toimimaan ilman ylimmän johdon tukea? Ymmärretäänkö yrityksessä, miten laaja ja monitahoinen alue markkinointi on? Kirjassa vakuutetaan, että markkinoinnin ymmärtäminen antaa hallituksen työhön tulevaisuuden näkökulman ja varmistaa yrityksen menestyksen.

 

Kirjassa tarkastellaan markkinoinnin asemaa erityisesti strategian kannalta. Hallitukset menettävät  joskus näköyhteyden tärkeimpään voimavaraansa, asiakkaaseen, kun ne keskittävät huomionsa sisäiseen tehokkuuteen ja laskentatoimen tuottamiin numeroihin. Parhaat keksinnöt syntyvät usein etsimällä ratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa. Tuote muodostuu suurimmaksi osaksi paljosta muusta kuin itse ydintuotteesta tai palvelusta. Tämä korostaa huomattavasti markkinoinnin asemaa.

 

Palveluyrityksissä tuotekehitys on usein tuotteistamista tai palvelujen paketoimista ja kehittämistä monistettaviksi kokonaisuuksiksi. Siten niistä saadaan markkinointikelpoisempia ja kannatta-vampia.

 

Brändi edustaa sekä fyysistä kokonaisuutta että siihen liittyviä arvoja ja mielikuvia. Brändin luominen ja ylläpitäminen vaativat valtavasti sekä taloudellisia että henkisiä resursseja. Brändien keskinäisistä suhteista ja brändiperheiden muodostamisesta päättäminen on tärkeimpiä strategisia linjauksia. Hallituksen pitää ymmärtää arvotarjooma ja se, että arvonluonti tapahtuu yhdessä asiakkaan kanssa. Miten brändit määritellään? Miten brändien kehitystä mitataan? Miten brändit on sisäistetty läpi organisaation? Ovatko tuotemerkit suojattuja?

 

Hallituksen on haastettava tekijän mukaan koko yritys uusiutumaan. Uusiutuminen on välttämätöntä yrityksen kilpailukyvyn säilyttämiselle ja kehittämiselle. Uusiutumisella on oltava hyötyä asiakkaille. On myös pohdittava yrityksen yrittäjäasennetta. Kannustetaanko yrittäjyyteen läpi koko organisaation? Kirja on vankkaa luettavaa erilaisten yritysten hallitusten jäsenille.

McReads.com

LEENA PAANANEN

Hallitus ja markkinointi (s. 335)

Talentum 2009.© 2013- RayQ Oy
^