Maija-Liisa Friman


Villen kanssa olemme pohtineet strategisia kysymyksiä non-profit-hankkeessa, jonka alkuvaiheessa olennaista oli vaikean terminologian ymmärrettäväksi tekeminen. Onnistumiselle tärkeää oli jäsenten sitouttaminen ja aktivoiminen ja samalla mahdollisuuksien kartoittaminen sekä julkisen kampanjan strategian suunnittelu ja toimeenpano. Työskentelymme yhdessä on ollut antoisaa ja tehokasta. Arvostan Villen tapaa ensin kuulla toisia ja sitten aktiivisesti tarttua toimeen sekä saada tuloksia aikaan.

Hallitusammattilainen© 2013- RayQ Oy
^