Marjatta Virtanen – Sijoittajasuhteet johdon vastuuna


Sijoittasuhteet ovat mielenkiintoinen ja tärkeä osa pörssiyhtiön toimintaa. Se ei ole vain viestintää eikä missään nimessä PR:ää. Sijoittasuhteita määrittelee yrityksen arvon muodostava tieto eli oleellinen tieto yrityksen tulevaisuudesta, jonka perusteella sijoittajat voivat tehdä sijoituspäätöksiään. Sijoittajasuhdehenkilöt, IR:t, ovat onnistuneet työssään, jos esimerkiksi osavuosikatsauksen yhteydessä yrityksen kurssi ei juurikaan muutu.

”Julkisuuteen liittyy myös käänteinen puoli: kielteisiä asioita ei voi piilottaa, vaan niiden julkaisemisessa joudutaan olemaan jopa tarkempia ja huolellisempia kuin myönteisten asioiden. Pörssiyhtiö ei voi loputtomasti piiloutua ’en kommentoi’ –lauseen taakse.” – Marjatta Virtanen

Sijoittajasuhteet ovat muutakin. Ne ovat kommunikointia eri sidosryhmien kanssa yrityksen arvosta kuitenkin niin, että sisäpiirin täsmällistä ja julkistamatonta tietoa ei voida käyttää. Sijoittajasuhteet ovat kriisinhallintaa ja luottamuksen rakentamista yhtiöön. Sijoittajasuhteiden hyvä hoitaminen on omistajien intressi, sillä se on mahdollisuus kasvattaa yrityksen arvoa. Se voi myös tuhota sitä epäonnistuessaan.

 

Lukiessani pohdin sitä, kuinka moni yksityinen sijoittaja tekee sijoituspäätöksiään sijoittajaviestinnän – esimerkiksi pörssitiedotteiden – pohjalta? Voisiko olla, että kommunikointi, jonka tehtävänä on kertoa todennäköisyyksiä eikä mahdollisuuksia tai faktoja eikä emootioita, ei osu maaliinsa. Tiedämme, että rahoitusteoriassa on havaittu, että ihminen ei ole rationaalinen investoija, tiedämme myös, että sijoittajakäyttäytyminen perustuu riskinottokykyyn ja kasvatuksen antamiin arvostuksiin.

 

Voisiko neurotieteillä tai psykologialla olla annettavaa sijoittajaviestinnälle? Voisiko laajempi ymmärrys ihmisestä auttaa sijoittajien kohtaamisessa. Itse uskon, että tämä on välttämätöntä tuleivaisuudessa.

MARJATTA VIRTANEN

Sijoittajasuhteet johdon vastuuna (s. 286)

WSOYpro 2010.© 2013- RayQ Oy
^