Mark Earls – Herd


Todellakin mielenkiintoinen kirja. Kirja tuo aivan uusia näkemyksiä siitä miten maailma toimii. Tekijää voi pitää hyvällä syyllä markkinoinnin guruna. ”Lauma”-teoria helpottaa meitä ymmärtämään kuinka voimme vaikuttaa massakäyttäytymiseen ihmisten kesken. Tulee mieleen esimerkiksi sikainfluenssarokotukset ”sivistyneessä” maailmassa. Kirjassa käydään hyvin perusteellisesti läpi ihmisen luonnetta ja lajityypin kehitystä. Luulemme olevamme yksilöitä, mutta käyttäydymme massana. Kirja on täynnä todistettavia esimerkkejä. Kirjoittaja kertoo kuinka paljon resursseja laitamme turhaan ihmisten mielipiteitten muuttamiseen.

 

”Haluatko myydä sokerivettä lopun elämääsi vai haluatko mahdollisuuden muuttaa maailmaa?” – Steve Jobsin sanat John Sculleylle (Pepsin johtaja)

 

Meillä ihmisillä on illuusio siitä että olemme yksilöitä, vaikka olemme oikeasti toisistamme riippuvaisia sosiaalisia yksilöitä. Varsinkin länsimainen ihminen uskoo toimivansa yksilönä (individualismi) eikä hyväksy idän kollektiivista näkemystä meistä yhdessä. Tekijä esittää teoriansa seitsemän laumamarkkinoinnin prinsiipin avulla. Ensimmäinen prinsiippi on kanssakäyminen. Käyttäytymisemme ei ole yksilöllisen ajattelun summa vaan mieluummin tulosta yksilöitten kanssakäymisestä tietyssä kontekstissa. Kaikissa asioissa elämässämme matkimme toinen toistamme käyttäytymisessä, vaatetuksessa, puhetavoissa tai mielipiteissä. Tulemme siis itseksemme kopioimalla toisiamme. Niin kauan kuin seuraamme tiettyjä sääntöjä olemme turvassa kanssakäymisessämme.

 

Prinsiippi kaksi: Vaikuttaminen. Vaikuttamisen avulla muokkaamme massakäyttäytymistä ja tämä johtaa uudelleen ajatteluun. Kohdistamme vaikuttamisen yritykset niihin henkilöihin joiden avulla saamme muutoksen aikaan. Onko Tiimiakatemian jatkuvassa palkitsemisessa kyse juuri tästä asiasta? Millä tavalla vaikuttaminen virtaa? Ja mitä tämä tarkoittaa suhteessa vaikuttamisen kohdistamiseen? Ja mitä taas tämä vaikuttaa työn kuvaasi?

 

Prinsiippi kolme on me-puhe. Paljolti tässä on kyse suusta suuhun markkinoinnista, mikä on kirjoittajan mukaan aina ollut ja erityisesti tänään on oleva. Suusta suuhun markkinointi vaikuttaa sekä kuluttajamarkkinoinnissa että yritysten välisessä markkinoinnissa. Ja lisäksi se näyttää pätevän kaikkialla maailmassa. Siksi ilman ihmisten välistä luottamusta emme pääse helposti uusille mark-kinoille esimerkiksi Ranskassa mutta Etiennen, Pascalin, Laurentin jne. avulla voimme onnistua. Miksi ihmiset puhuvat? Mitä he puhuvat? Tätä meidän on tarkkailtava yhä enemmän.

Prinsiippi neljässä on kyse uskomisesta. Tämän asian ydin on henkilökohtainen usko ja tarkoitus.

On paljon tärkeämpää seisoa sen takana mihin uskoo kuin mitä tekee. Juuri siksi Anita Roddick on aina ollut esimerkkini. Usko vaikuttaa meihin voimakkaasti. Ehkä meidän perustarve on tarkoituksen löytäminen yhdessä? Organisaatiot, joilla on selvä tarkoitus, menestyvät tutkimusten mukaan paremmin kuin muut. Kyse on enemmästä kuin rahasta, kyse on rakkaudesta ja huolenpidosta.

 

Prinsiippi viidessä on kyse sytyttämisestä. Monessa organisaatiossa on kadonnut uskon ja merkityksen tuli. Tekijä osoittaa kuinka samoja yksilöllisiä uskomuksia voi soveltaa kypsillä toimialoilla yhteisen käytöksemme muuttumiseen. Mihin organisaatiomme perustajat uskoivat? Mikä ajoi heidät muokkaamaan toimialaa siten kuin he tekivät sen? Miksi tuli syttyi? Onko kyse parhaista käytännöistä vai markkinoinnin viisaudesta?

 

Prinsiippi kuusi on yhdessä luomista. Tässä näkökulmassa opimme, että meidän on otettava asiakkaamme mukaan luomaan yhdessä. Todellinen luovuus on aina ollut laumapeliä. Todellinen innovaatio ja arvon luominen on monien käsien tekemää. Sen tekemiseen on jo osallistunut tuhansia ihmisiä. Kaikki tiede on ollut yhdessä luomista. Galileo, Newton tai Einstein eivät olisi päässeet määränpäähänsä ilman aikaisempien sukupolvien keksintöjä. Missä määrin meidän markkinointimme on yhdessä luomista? Miten rohkaisemme yhdessä luomista?

 

Prinsiippi seitsemän keskittyy irtipäästämiseen. Meillä on oltava muutoksessa aivan eri lähestymistapa kuin se, mihin olemme tottuneet. Meidän on päästävä eroon varmuudesta ja kontrollista. Kuinka tiukassa tayloristinen malli toimii toimialallamme? Meidän on siis nähtävä asiat uudella tavalla. Meidän on oltava mielenkiintoisempia, luotava yhä enemmän yhdessä ja ajateltava kaikki johtaminen uudella tavalla.

MARK EARLS

Herd (s. 424)

John Wiley & Sons 2009.© 2013- RayQ Oy
^