Martin Lindstrom – Buyology – Ostamisen anatomia


Kirjassa on potkua, vaikkakin teemasta kirjoittaminen on varmaankin vaikeaa; miten kirjoittaa aivojemme toiminnassa niin, että se on ymmärrettävää. Mielestäni tässä on onnistuttu hyvin.

 

”Myönteisillä stereotyypeillä näytti siis olleen koehenkilöihin myönteinen psykologinen vaikutus, ja se vuorostaan paransi heidän fyysistä suorituskykyään… Myymäläpäälliköt, jotka ohjeistavat alaisiaan hymyilemään, näkyvät siis olevan oikeilla jäljillä.” – Martin Lindstrom

 

Kirjassa tuodaan esiin faktoja kulutuskäyttäytymisestämme, jotka jo monilta osin tiedämme: pirisevät puhelimet ärsyttävät, emme ole niin kuin kauniit mallit, sanomme toista mitä oikeasti ajattelemme. Kirjan anti on siinä, että nyt näitä asioita voidaan mitata ja osin myös ennakoida. Eli tehdä sellaisia mainoksia, jotka tehoavat oikeasti.

 

Herää ajatus siitä, että nyt on luotu eräänlainen ikiliikkuja, jossa ostajat ja myyjät kilpavarustelevat itsejään; varmasti opimme kiertämään myös ne mainokset, jotka aivomme haluaisi ostaa esim. sosiaalisiin normeihin tai taloudelliseen tilaamme vedoten. Toisaalta myyntimiehet osaavat varmasti paketoida pakettinsa aina vaan enemmän aivojamme kutkuttaviin muotoihin.

MARTIN LINDSTROM

Buyology – Ostamisen anatomia (s. 234).

Talentum 2009.© 2013- RayQ Oy
^