Pauli Juuti & Mikko Luoma – Strateginen johtaminen


’Postmoderni’, tuo aikamme sanasaippua, saa monen innostuneenkin lukijan otteen lipeämään kirjasta ja sen sanomasta. Juutin ja Luoman tarkoitus ei taidakaan olla päästää lukijaansa helpolla. Toisaalta kynnystä on madallettu valitsemalla kirjan pääotsikoksi yleisluontoisesti Strateginen johtaminen.

 

”Strategia on se, mitä organisaatio tahtoo, tekee ja puhuu. Strateginen johtaminen on tuo tahtomisen, tekemisen ja puheen aikaansaamista.” – Pauli Juuti & Mikko Luoma

 

Takuuvarmasti toimivien johtamistyökalujen etsijälle kirja tarjoaa kuitenkin karvaan pettymyksen. Strateginen johtaminen ei olekaan yksioikoista. Porterin opit, SWOTit, tasapainotetut tuloskortit, Siniset meret avaavat strategiaprofiilit ja muut tunnetut työkalut hallitseva strategi on kehityksessään Juutin ja Luoman mukaan vasta kolmannella asteella – kuinka tuskastuttavaa! Neljännelle asteelle kiivetäkseen haltuun täytyy ottaa kompleksinen maailmankuva ja viides aste vaatii jo postmodernin todellisuuden ymmärtämistä ja nöyrää hyväksymistä. Tässä mielessä käsitys viidennen tason johtajuudesta eroaa merkittävästi esimerkiksi Collinsin vastaavasta.

 

Kirjan heikkous ja vahvuus on sen ydinviestissä. Heikkous lukijan turvallisuuden tunteen – ja ehkä kirjan myyntilukujenkin – kannalta on, etteivät Juuti ja Luoma tarjoa oikotietä onneen. ”Tee näin” -tyyppistä menestyksen reseptiä ei tarjota, vaan lähinnä osoitetaan rationaalisen maailmankuvan sisällä pysyttäytymisen harhaa luova kapeakatseisuus. Tämä on myös kirjan vahvuus, pääviestin ollessa kaikessa raakuudessaan juuri se, että onneen ei yksinkertaisesti ole yhtä tietä.

 

Juuti ja Luoma virittävät riman korkealle ja he puhuvatkin ”kuilun reunalla olemisesta”.  Monelle johtajalle tämä saattaa luoda rimakammon. Todellisuuden tiedostaminen kaikessa monimutkaisuudessaan saattaa olla ensi alkuun jopa masentava kokemus.

PAULI JUUTI & MIKKO LUOMA

Strateginen johtaminen (s. 296).

Otava 2009.© 2013- RayQ Oy
^