Samuli Knüpfer & Vesa Puttonen – Moderni rahoitus


Rahoitus on moniulotteista, joten ei voida olettaa, että yksi yleisteos voisi mennä kovin syvälle aiheeseen. Nyrkkisääntönä voidaan ajatella, että kyse on siitä, miten investoinnit rahoitetaan ja mikä on eri vaihtoehtojen riskit ja mahdollisuudet.

 

”Arvopaperimarkkinoilla ei normaalisti ole tarjolla ilmaisia lounaita. Hajauttamisella saatavasta hyödystä ei kuitenkaan tarvitse maksaa mitään.” – Samuli Knüpfer & Vesa Puttonen

 

Rahoitus on myös monelle intohimo; joko taivaallinen autuus tai helvetillinen taakka. Siihen kohdistuu paljon paineita, onhan kyseessä pohjimmiltaan siitä, miten tehdään lisää rahaa ja miten sen arvo säilytetään yli ajan.

 

Näihin kysymyksiin teknisestä näkökulmasta tämä teos vastaa – se ei ota kantaa siihen, onko asia oikein tai väärin, mutta ei missään vaiheessa myöskään sanoudu irti etiikasta. Arvokysymykset eivät ole matematiikkaa, jos hieman kärjistän. Arvojen tulee vaikuttaa muita reittejä.

 

Kirja on hyvin yleistajuinen ja helppo lukea. Siksi se on myös hyvin yksinkertaistettu, joten sen pohjalta ei kannata vielä pitää itseään rahoituksen asiantuntijana.

SAMULI KNÜPFER & VESA PUTTONEN

Moderni rahoitus (s. 244)

WSOYpro 2009.© 2013- RayQ Oy
^