Timo Santalainen – Strateginen ajattelu


Santalaisen kirja on ennen kaikkea ajattelun apuväline. Kirjoittajan tavoitteena on tukea strategiaprosessin läpiajattelua, ei opettaa yksinkertaistettuja ohjeita strategian luomiseksi. Santalainen lähtee liikkeelle siitä, että strategiaprosessi perustuu tarpeelle ajatella strategiaa menestyksen, mahdollisuuksien ja kehityksen kehyksessä. Näiden läpiajattelujen ja -reflektioiden kautta päädytään strategisen perussuunnan valintaan.

 

”Martin avaa tuoreessa tutkimuksessaan kiintoisan näkökulman väittämällä, että Jeesus Nasaretilainen on kaikkien aikojen suurin strateginen johtaja. 2000 vuodessa 12 opetuslapsen joukko on kasvanut yli miljardin ihmisen uskonnolliseksi liikkeeksi. Jeesuksen johtajuuden hän kiteyttää yhteen sanaan: rakkaus.” – Timo Santalainen

 

Santalainen antaa kaksi vaihtoehtoa kilpailuedun eli potentiaalisen lisäarvon saavuttamiseksi perussuunnan valinnoilla. Perussuunta voi olla kilpailuareenoilla menestymistä asemoitumalla strategisesti (ulkoa sisäänpäin) tai strategisille resursseille pohjautuvaa toimintaa (sisältä ulospäin). Ensiksi mainittu perussuunta nousee ympäristön tarpeesta ja asennoitumisesta kilpailuun: kohtaamalla (strategiatimantti), väistämällä (uudet laajemmat kilpailuareenat) vai välttämällä (siniset vedet). Jälkimmäinen puolestaan oman itsensä osaamisesta ja ainutlaatuisista resursseista ja ydinpätevyyksistä. Tässä mallissa strategian ytimessä ovat tulevaisuuden luominen, dynaamiset strategiset resurssit ja kehitysprojektit (tiikerinhypyt) sekä resurssistrategiaprosessit.

 

Valitun perussuunnan pohjalta on yritettävä ottaa haltuun potentiaalinen lisäarvo; luotava kestävä ansaintamalli (ketjut, verkostot, yritysostot, orgaaninen kasvu, kykytiimit yms.) Tämän seurauksena voidaan käynnistää syvällinen ja moniulotteinen strateginen muutos kohti täsmentynyttä visiota ja organisaation tahtotilaa jatkuvasti luovasti ajatellen ja reflektoiden. Tähän avun saa vaikkapa strategisen ajattelun kuudelta kasvolta: managerilta, taiteilijalta, arkkitehdiltä, valtiomieheltä, valmentajalta ja filosofilta. Matkan aikana on luotettava niin järkeen kuin intuitioon (määriteltynä automatisoituneeksi asiantuntemukseksi ja kokonaisvaltaiseksi aavistukseksi) ajattelun perustana niin yksilö-, ryhmä- kuin organisaatiotasolla.

 

Santalaisen kirja on mielenkiintoinen katsaus strategisen ajattelun maailmaan. Runsaat kuvat ja esimerkit valaisevat lukijan matkaa. Kirja on pääosin helppoa luettavaa, mutta lukuisat luettelot ja listaukset katkovat lukemista. Kirjaa voi suositella hyväksi lukukokemukseksi, minkä jälkeen se toimii myös hyvänä käsikirjana, johon on helppo palata uudestaan.

 

TIMO SANTALAINEN

Strateginen ajattelu (s. 395)

Talentum 2008.© 2013- RayQ Oy
^