Tuomo Peltonen – Johtaminen ja organisointi


Peltosen kirja on hyvä ja tiivis esitys johtamisesta ja sen muutoksista globalissa maailmassa. Kirjassa käydään lävitse yleistajuisesti johtajuuden perinteiset ja uudemmatkin virtaukset niin, että organisaation, strategian ja ihmisten johtaminen tulee nostettua esille. Erityisesti mielenkiintoinen osio kirjassa on kansallisten erojen vaikutuksien pohtiminen johtamisen kannalta. Siinä käsitellään eri toimintakulttuurien sopeuttamista yhdistyvissä kansainvälisissä organisaatioissa.

 

”Moraalinen johtaja on päätöksentekijänä johdonmukainen ja oikeudenmukainen, hän huomioi ympäröivän yhteiskunnan ja lähiyhteisöt sekä noudattaa asianmukaisia menettelytapoja tehdessään ja toteuttaessaan päätöksiä yhdessä muun organisaation kanssa.” – Tuomo Peltonen

Kirja, joka on ollut Helsingin Kauppakorkeakoulun pääsykoekirjanakin, on mielyttävä lukukokemus; erityisen kiitoksen ansaitsevat kirjan selkeät ja informatiiviset taulukot ja kuvat sekä case-tyyppiset esimerkit. Peltosen tyyli kirjoittaa on selkeä ja hän osaa kirjoittaa ilman akateemista pöhötystä hyvällä suomen kielellä.

 

Kirjaa voi suositella jokaiselle johtamisesta kiinnostuneelle tai johtajalle, joka tahtoo kehittää johtamisensa teoreettista ymmärtämistä. Myös jokainen huonoa johtajuutta kokenut voi kirjaan tutustuttuaan osata vaatia parempaa esimiehisyyttä johtajaltaan.

 

Yhteiskuntavastuusta ja etiikan johtamisesta kiinnostunut voi tutustua yrityksen eettisen toiminnan teorioiden avulla kehykseen, jonka avulla voi arvioida yrityksen ja johtamisen eettisyyttä.

 

TUOMO PELTONEN

Johtaminen ja organisointi (s. 223)

KY-Palvelu Oy 2007.© 2013- RayQ Oy
^